En Fiberpachs SA, important empresa dins del sector de la automoció, especialitzat com a fabricant d’accessoris i recanvis plàstics modelats per compressió en calent, porta a terme una revisió de mètodes i temps en les seves diferents seccions de la seva línia productiva.