• Acompanyament dirigit a la producció i al personal

Diferència ABANS / DESPRÉS

Empreses col·laboradores:

Tècniques utilitzades:

 • Implantació de les 5S, TPM i mètode M2O3E.
 • Optimització dels canvis de model (SMED).
 • Ordenar la forma de treballar i millorar de forma contínua (KAIZEN).
 • Implantació de projectes de millora (SIX SIGMA).
 • Disseny de llocs de treball: ergonomia i productivitat.
 • Estudis de layout (millora, ampliació, trasllat).

SERVEIS INDUSTRIALS

Processos d’acompanyament al canvi en àmbits industrials. S’ofereix de forma presencial. Entregant el projecte i donant-lo per tancat quan aquest ha estat consolidat.

 • Acompanyament dirigit a la Producció

  Processos de consultoria dirigits a personal de planta i d’oficines.

  • Estudi del Treball i Mesures de temps Industrials (Per apreciació d’Activitat, MTM, MOST, Etc.).
  • Ordenar i Millorar entorns de treball (amb les 5S, mètode M203E).
  • Ordenar la forma de treballar i millorar de forma contínua (KAIZEN).
  • Anàlisi i Millora dels Mètodes de Treball.
  • Optimitzar preparacions i canvis ràpids (SMED).
  • Disseny de Llocs de treball, Productivitat i Ergonomia.
  • Implantació de projectes de millora (SIX SIGMA).
 • Acompanyament dirigit al Personal

  Processos d’acompanyament amb coaching, visió sistèmica, PNL, comunicació i escolta activa.

  • Formació del personal a les noves formes de treballar, des d’una vessant més humana, assertiva i integradora. Buscant crear grups de treball, alinear equips per anar cap un objectiu comú. Amb tècniques de PNL, coaching, sistèmica, etc.
  • Formació d’equips de treball, equips comercials.
  • Lideratge i Gestió per a Caps Intermedis.
  • Caps Intermedis de Producció.
  • Formació per a Formadors.

CONTACTAR

PER REBRE NEWSLETTER

PER MÉS INFORMACIÓ

© photo Luke Palmer