Diferència ABANS / DESPRÉS

Tècniques utilitzades:

  • Implantació Visual Planning (Planificador).
  • Implantació de les 5S, TPM, Etc.
  • Optimització dels canvis de model (SMED).
  • Ordenar la forma de treballar i millorar de forma contínua (KAIZEN).
  • Implantació de projectes de millora (SIX SIGMA).
  • Disseny de llocs de treball per a una millora ergonòmica i eficiència.
  • Estudis per a la millora de de layouts.