Industria del Seient ubicada a Mollet del Vallès, porta a terme accions de millora contínua, revisant processos i temps en les diferents línies de seccions de Granallat i Injecció d’alumini.