Mindfulness Tarragona

26/02/2017
Taller de Mindfulness
Iniciat taller de Mindfulness a l’Hospital de Santa Tecla per a Doctores i Doctors.

16/03/2017
Taller de Mindfulness
Iniciat taller de Mindfulness a l’Hospital de Santa Tecla per a personal d’infermeria.

12/06/2017
Taller de Mindfulness
S’iniciarà taller de Mindfulness a l’Hospital de Santa Tecla per a personal administratiu.

15/06/2017
Taller de Mindfulness
S’iniciarà taller de Mindfulness a l’Hospital de Santa Tecla per a personal d’infermeria.