Accions de Millora Contínua en línies productives a la Xarxa Santa Tecla (Sanitària i Social)

Accions de millora contínua en en la Xarxa Santa Tecla (Sanitària i Social), amb seu  a Tarragona.